การจ่ายเงินปันผล
วันที่กรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่าย เงินประโยชน์ตอบแทน
(บาทต่อหน่วย)
รอบผลประกอบการ
09/08/64 24/08/64 06/09/64 0.131 01/04/64 – 30/06/64
13/05/64 28/05/64 10/06/64 0.131 01/01/64 – 31/03/64
25/02/64 12/03/64 22/03/64 0.160 01/10/63 – 31/12/63
12/11/63 25/11/63 09/12/63 0.160 01/07/63 - 30/09/63
09/08/62 22/08/62 06/09/62 0.174 01/04/62 - 30/06/62
10/05/62 23/05/62 10/06/62 0.1419 17/10/62 - 31/03/62
การจ่ายเงินลดทุน
วันที่กรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่าย ประเภท เงินลดทุน
(บาทต่อหน่วย)
13/08/63 26/08/63 11/09/63 เงินลดทุน 0.137
14/05/63 27/05/63 12/06/63 เงินลดทุน 0.131
26/02/63 10/03/63 26/03/63 เงินลดทุน 0.174
7/11/62 20/11/62 06/12/62 เงินลดทุน 0.176