SYMBOL:SPRIME
ปรับปรุงเมื่อ:
ราคาล่าสุด
6.35 THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
-0.30 (-4.51%)
วันก่อนหน้า
6.65
ราคาเปิด
6.40
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,529,800
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
9,852,535
ช่วงราคาระหว่างวัน
6.60 - 6.35
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
9.00 - 5.50