SYMBOL:SPRIME
ปรับปรุงเมื่อ:
ราคาล่าสุด
6.00 THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
- (-%)
วันก่อนหน้า
6.00
ราคาเปิด
6.00
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
876,500
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
5,240,245
ช่วงราคาระหว่างวัน
6.00 - 5.90
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
9.20 - 5.50