SYMBOL:SPRIME
ปรับปรุงเมื่อ:
ราคาล่าสุด
7.15 THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
-0.25 (-3.38%)
วันก่อนหน้า
7.40
ราคาเปิด
7.30
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
147,200
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
1,068,675
ช่วงราคาระหว่างวัน
7.35 - 7.15
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
12.08 - 6.90