SYMBOL:SPRIME
ปรับปรุงเมื่อ:
ราคาล่าสุด
5.65 THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
-0.10 (-1.74%)
วันก่อนหน้า
5.75
ราคาเปิด
5.75
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
778,400
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
4,369,895
ช่วงราคาระหว่างวัน
5.75 - 5.55
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
9.71 - 5.55