รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

ลำดับ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์
จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) 90,257,100 20.20
2 สำนักงานประกันสังคม 41,742,900 9.34
3 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 30,088,100 6.73
4 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 21,763,300 4.87
5 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) 18,361,000 4.11
6 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 16,760,700 3.75
7 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ 15,155,100 3.39
8 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 14,641,300 3.27
9 PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 14,596,700 3.26
10 มหาวิทยาลัยมหิดล 12,200,000 2.73